Tham gia Hội Săn Sales Adayne.vn

Điều khoản sử dụng

Khi truy cập, sử dụng, đăng kí làm thành viên tại trang web adayne.vn , đăng kí nhận bản tin hoặc đăng kí sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của adayne.vn, người dùng đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sau:

Nghĩa vụ của người dùng

Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ này đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liệu từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. Website adayne.vn có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.
Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nêu rời khỏi trang web này ngay lúc này.
Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Những tên gọi, hình ảnh và logo để nhận diện adayne.vn, các bài viết, các thông tin sản phẩm và dịch vụ (nếu có) là những dấu hiệu độc quyền của adayne.vn, hoặc là của các hàng thứ ba.
Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của adayne.vn. Khi bạn truy xuất trang web của adayne.vn, bạn đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào các hãng thứ ba sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dụng mà không có sự cho phép của adayne.vn bằng văn bản.

Những trang web/liên kết của các hãng thứ ba

Adayne.vn không chịu trách nhiệm đảm bảo tín sẵn sàng của bất cứ trang web hay tài liệu của các hãng thứ ba mà bạn truy xuất thông qua trang web này. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong trang web này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi vi rút hoặc các thành phần phá hoại khác. Adayne.vn không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của các hãng thứ ba.

Cookies (file tạm)

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được cài đặt để từ chối Cookies. Hầu hết các trình duyệt đều cung cấp hướng dẫn về cách đặt lại trình duyệt để từ chối file tạm (Cookies) trong phần “Trợ giúp” hoặc “Cài đặt” hoặc “Phần tùy chọn” trên thanh công cụ của trình duyệt của bạn. Bạn có quyền từ chối Cookies của website nếu bạn muốn.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi.
adayne.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Shopping cart