Tham gia Hội Săn Sales Adayne.vn

Tải về ứng dụng APK Dictionary Linguee – Đã hoàn thành

Giới thiệu ​về ‍Dictionary Linguee ‌APK

Nhiều người không​ biết nhiều ngôn ngữ,‌ và hầu‍ hết trong số họ chỉ có thể ⁣nói, viết và đọc thành thạo một ngôn ngữ duy nhất. Vì vậy, đây là lúc ứng⁢ dụng Linguee‍ Dictionary APK ‌ra đời, với mục đích giúp dịch bất kỳ‌ từ hoặc‌ cụm từ⁢ nào khi bạn đang⁤ di chuyển.

Giao ⁣diện của⁤ ứng dụng từ điển ​này rất đơn giản và dễ sử dụng. Bạn ⁣không cần phải​ đăng ký tài khoản và sau​ khi cài đặt, ứng dụng sẽ đưa bạn⁣ đến ngay​ màn⁤ hình chính. Đó ⁤là nơi bạn ​có thể nhập từ cần tra, từ cần dịch vào thanh tìm ‌kiếm ở đầu màn ​hình.

Bạn cũng‌ có thể chọn ⁤từ ⁤nhiều ⁢tùy chọn ngôn ⁤ngữ đầu vào và đầu ra được hiển thị ở phía bên phải. ​Ứng dụng Linguee đi kèm với sự lựa chọn của⁣ khoảng⁤ 25 ngôn ngữ đầu vào, bao gồm tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng⁣ Slovak, tiếng Malta và⁢ nhiều ngôn ngữ khác. Nó ‌cũng ​hỗ⁤ trợ ​khoảng ​21 ngôn​ ngữ⁤ đầu ra ‍bao‌ gồm‌ tiếng Đan Mạch, tiếng Hy Lạp,‍ tiếng Rumani và tiếng Séc.

Tính năng của Dictionary Linguee cho Android

Dưới đây là những tính⁣ năng đáng chú ý mà bạn ⁣sẽ‌ tìm thấy trong ứng dụng Dictionary Linguee dành ⁢cho Android:

 • Đây là một trong ​những từ điển đa ngôn ngữ đáng tin cậy và được tham khảo nhiều ⁣nhất có‍ thể được sử dụng trực tuyến ‍và ngoại tuyến.
 • Đối với mỗi từ được tìm kiếm, ứng dụng⁢ hiển thị⁢ các định nghĩa phù hợp ⁣nhất cùng với các ví dụ và câu.
 • Ứng dụng cung cấp​ tùy⁤ chọn⁤ phát âm⁤ âm thanh ⁢cho tất‌ cả các ⁣từ. Tính năng này giúp người dùng hiểu rõ hơn và nâng ‌cao khả năng học tập.
 • Từ điển có tính năng tìm kiếm⁣ nhanh, gợi ý từ bạn⁤ muốn⁢ chỉ sau khi bạn nhập một vài ký⁢ tự. ⁤Điều này ‍giúp ⁢tiết ⁣kiệm thời gian tìm kiếm và‌ người dùng có thể dễ dàng chọn từ trong danh sách đề xuất.
 • Ứng dụng hỗ trợ nhiều tùy ⁢chọn ngôn ngữ đầu vào và đầu ra. ⁤Bạn có⁤ thể dịch bằng cả hai ngôn​ ngữ ⁢mà không cần chuyển ⁤đổi giữa chúng. Có sẵn các mũi tên chỉ hướng một chiều và hai chiều để⁣ người⁢ dùng chọn bản dịch phù hợp.

Dictionary Linguee APK là ‍ứng dụng ⁢từ điển đa ngôn ngữ và tìm kiếm dịch trên internet. Ứng dụng không chứa⁢ các ​bản dịch tiếng Việt.⁤ Nó bao gồm hàng triệu bản dịch giữa các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban⁣ Nha, tiếng Đức, ⁤tiếng Nga, tiếng ‌Trung⁣ Quốc, tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Hà Lan, tiếng Ba Lan và tất cả các ​ngôn ngữ chính thức của Liên ‍minh châu Âu.

Câu ⁢hỏi ‌thường gặp

Tôi có thể sử dụng Dictionary Linguee APK khi không có kết nối internet không?

Có, Dictionary Linguee APK ‍có⁣ thể được sử dụng cả online và offline. Bạn có thể tải về các⁣ ngôn ngữ mà bạn muốn‍ sử dụng trước và⁢ sử ‍dụng ứng dụng ​mà không cần kết nối ⁢internet.

Ứng dụng có hỗ trợ ngôn ngữ Việt Nam không?

Không, Dictionary Linguee APK không chứa các ‍bản dịch tiếng Việt. Tuy nhiên, nó hỗ trợ hàng triệu bản dịch giữa các ngôn ngữ khác nhau, ‍bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc,‌ tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Hà Lan,​ tiếng Ba Lan và tất ​cả các ngôn ‍ngữ ‌chính thức của Liên minh⁣ châu Âu.

Tôi có thể ⁢tìm kiếm từ⁢ điển theo ngôn ngữ đầu vào⁢ không?

Có, Dictionary Linguee APK cho phép bạn tìm kiếm‌ từ điển theo ngôn ngữ đầu vào. Bạn có thể chọn ngôn ngữ đầu vào trong danh‌ sách‌ tùy chọn và tìm kiếm từ trong ngôn ngữ đó.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   adayne.vn
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Shopping cart