Tham gia Hội Săn Sales Adayne.vn

Tải về ứng dụng APK Google Dịch – Hoàn thành

Giới⁣ thiệu về Google Dịch APK

Google Dịch APK là ứng dụng dịch ngôn ngữ phổ biến và tiện lợi, phát triển bởi Google. Với khả năng truy cập dễ dàng⁢ vào hàng​ tỷ trang web từ khắp nơi⁢ trên thế giới, ứng dụng này cho phép bạn dịch toàn bộ trang web sang ngôn ngữ ưa thích ​của​ bạn.

Google Dịch APK sử dụng công nghệ⁢ dịch máy tiên tiến⁣ của Google, với‌ hệ thống dịch máy đằng sau kiệt ⁢tác này. ‌Bằng cách sử dụng các thuật toán học thống kê, ứng dụng này​ tìm kiếm dữ liệu lịch‍ sử và cung cấp⁤ kết quả dịch chính xác‌ và‍ phù hợp‌ nhất.

Với Google Dịch APK, bạn⁣ có ‌thể dịch hơn 100 ngôn ngữ khác nhau và hơn 500 triệu người dùng đã tận ​dụng ứng dụng này. Bạn có thể nhập từ hoặc cụm từ, nói hoặc thậm chí chụp ảnh câu mà bạn muốn dịch. Điều này‌ giúp bạn dễ⁣ dàng truy⁤ cập thông tin và giao tiếp với ‍người khác trên‌ toàn thế giới.

Lịch sử của Google Dịch APK bắt đầu từ năm 2001, khi ⁣Google ra mắt ứng dụng này với khả năng dịch từ tiếng Anh sang tám ngôn ⁤ngữ khác. Từ đó, ứng dụng đã được nâng cấp và bổ sung các ngôn ngữ mới, đáp⁤ ứng ⁣nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.

Ứng dụng Google Dịch APK không​ chỉ giới hạn ở⁣ việc dịch văn bản, ⁢hình ảnh hoặc⁢ giọng nói. Bạn cũng có thể​ dịch các trang web ​khi đang duyệt, văn bản trong ảnh di động​ và chú thích trên video Youtube. Điều này giúp bạn tiếp cận thông tin và nội dung từ các nguồn ⁣đa dạng trên internet.

FAQ:
1. Google Dịch APK ⁣có thể ‌dịch được bao nhiêu ngôn ngữ?
Google Dịch APK có thể dịch hơn ‌100 ngôn ngữ khác⁣ nhau.

2.⁢ Tôi có thể sử ‍dụng Google Dịch APK​ để dịch ​trang web không?
Có, bạn có thể sử dụng Google Dịch APK để dịch toàn bộ trang web sang ⁤ngôn ngữ ưa thích của bạn.

3. Tôi⁣ có thể dịch‍ văn bản ​trong ảnh di động bằng Google Dịch APK không?
Có, Google Dịch APK‍ cho phép bạn ⁤dịch văn ‌bản trong ảnh di động.

4. Google​ Dịch APK ⁤có phí sử dụng ⁤không?
Không,​ Google Dịch APK là miễn phí ⁣và có sẵn trên cửa hàng ​ứng dụng. một chế độ hội​ thoại ​độc quyền là chuyển đổi “giọng nói thành giọng⁤ nói” có sẵn trên ứng dụng dịch được sử dụng ⁣trên điện thoại thông minh.

Các tính​ năng của Google Dịch dành cho Android

Google ‍dịch apk là một trong những trình dịch ngôn ngữ ⁢mạnh mẽ nhất được tải với tất cả các tính năng⁢ từng có để​ dịch sang ngôn‌ ngữ mong muốn khi đang di‌ chuyển. Người dùng có thể⁣ tải xuống các tệp ngôn⁣ ngữ để⁣ sử dụng ở chế độ ngoại tuyến, ⁣duyệt và chuyển​ đổi các trang web khi đang di chuyển, chụp nhanh bảng hiệu và dịch hoặc nghe người nói và chuyển‌ đổi ​trong thời gian chạy.

Google đã⁤ không ngừng nỗ lực để biến ⁣nó trở thành một trong⁣ những⁤ ứng dụng dịch được sử dụng nhiều nhất ⁣và đáng tin cậy nhất. Dưới đây là một cái nhìn nhanh về các ⁤tính⁢ năng của Google dịch apk sẽ được thảo luận chi tiết hơn:

 • Bản ‍dịch‌ văn bản dễ dàng‍ có sẵn cho⁢ hơn 100 ‌ngôn ngữ.
 • Hơn 50⁢ ngôn ngữ có thể ⁤được‍ tải xuống trên điện thoại thông minh để sử dụng ở chế ​độ ngoại ‌tuyến.
 • Bản dịch máy ảnh thời gian chạy có sẵn trong hơn 35 ngôn ngữ.
 • Người dùng có thể nhập bất kỳ ảnh nào vào⁣ ứng dụng Google Dịch‍ và dịch ảnh⁢ đó sang 50 ngôn ngữ.
 • Một cuộc trò⁢ chuyện hai chiều trong thời gian ​thực có thể được thực hiện bằng 32 ngôn ngữ.
 • Người dùng có thể nhập các từ hoặc cụm từ cần dịch bằng cách viết tay và vẽ văn bản trên màn hình điện‍ thoại thông minh. Tính năng này có sẵn cho hơn 90 ngôn ngữ
 • Người ta có thể‍ chỉ cần chạm để sao chép bất kỳ‌ từ hoặc cụm từ nào ​trên ⁤điện thoại thông minh Android và tùy chọn Google dịch tự động xuất hiện trên màn hình.

Người ta có thể chỉ ⁢cần tải⁢ xuống Google dịch trên‌ điện thoại Android.‍ Quá‌ trình đăng ký chỉ là ‌một lần nhấp vào nút và nó sẽ tự động đồng ‍bộ ⁤hóa‍ với tài khoản ‌Gmail của người dùng. ​Đây là cách nó hoạt động:

Google dịch trước⁤ tiên xác nhận ‌ngôn ngữ chính và ‍ngôn‍ ngữ thường xuyên ‍nhất mà người dùng sẽ dịch.⁤ Điều đó cho⁢ phép Google dịch để lưu⁤ tùy chọn của người dùng và cung cấp các nút chuyển đổi bản dịch một lần nhấn. Sau khi người dùng nhập các lựa ⁣chọn và nhấn xong, màn hình chính sẽ hiển thị trên màn hình. Đây là một giao⁣ diện được thiết⁢ kế khá⁢ tiện dụng​ và đơn giản, đảm bảo sự ‍thuận tiện​ của người dùng khi sử dụng nó thường ⁤xuyên.

Giao diện người dùng và UX của APK Google Dịch

Thanh trên cùng hiển thị các ngôn ngữ mà người dùng đã chọn trong quá trình ‌đăng ký. Các tùy chọn thả xuống cũng có sẵn để ⁢thay đổi ⁤ngôn ngữ theo yêu cầu.

Nút ở góc trên cùng‌ bên trái trong thanh menu nơi người ta có thể tìm thấy chi tiết tài ‍khoản email mà Google ​dịch được đồng bộ hóa ‌với. Các tùy chọn khác bao gồm trang chủ, sổ từ vựng, dịch ngoại tuyến và cài đặt.⁢ Menu cài đặt có nhiều tùy chọn dịch cho‍ người dùng có thể bật và tắt.

Đầu tiên là nút nhấn để dịch có thể được bật bởi người dùng. Tùy chọn đó cho ⁣phép người ​dùng chạm vào bất kỳ văn‍ bản nào trên trình duyệt hoặc trên điện⁤ thoại để dịch qua Google dịch và xác nhận quyền‍ liên‌ quan đến việc bật tùy chọn chạm vì nó cũng sẽ ‌hiển thị tùy chọn dịch trên văn bản của các ứng​ dụng đã cài đặt khác.

Tùy chọn tiếp theo là về cài đặt dữ ⁢liệu có thể được⁢ bật ⁣hoặc tắt, giúp theo dõi tốc độ dữ liệu⁤ có sẵn bất kỳ lúc nào. Ví dụ: người dùng cần⁢ lưu ý rằng Google dịch sẽ⁣ yêu cầu tốc độ ⁤chất lượng ⁣cao khi sử dụng tính năng chuyển đổi ‌văn bản thành giọng ⁢nói.

Ngoài ra, người dùng có ‍thể quản lý việc sử dụng ⁤dữ liệu ⁢bằng cách ⁢bật​ thông báo trước khi tải xuống ‍bất kỳ ngôn ngữ nào để sử dụng ngoại tuyến. Người dùng hoàn ‍toàn ‌có quyền⁣ cho phép Google dịch ⁣để giữ lại các ảnh văn bản‍ có thể được sử dụng trong‌ tương lai để ​ứng biến các bản dịch.

Người dùng cũng có thể cho ‍phép tải lên các bản dịch từ hình ảnh hoặc nhấp vào thời gian chạy bằng camera của điện thoại Android. ‌Đối với điều này, ứng dụng yêu cầu người dùng cho phép truy cập ​máy ảnh.⁢ Người ta có thể chọn‌ Vùng ⁣để nâng cao chất lượng và độ chính xác của bản dịch.

Người dùng cần⁣ đặt tốc⁤ độ giọng nói thành bình thường, chậm⁤ hoặc chậm hơn. Tốc độ này không liên quan đến‌ chuyển‌ đổi; thay ⁣vào đó,⁣ người ‌dùng có thể‌ điều chỉnh tốc độ nhập giọng nói để⁣ rõ ràng hơn. Đầu‍ vào ‌bằng giọng nói cung⁤ cấp hai tùy chọn cho người dùng. Đầu ra giọng nói có thể được bật để cho⁤ phép Google dịch để nói văn​ bản. ⁤Ngoài ra, các từ xúc‍ phạm có thể bị chặn khỏi bài phát biểu‍ đầu ra.

Cách dịch

Quay lại các tùy chọn có⁢ sẵn trên màn hình chính của Google dịch. ‌Có năm tùy chọn có ‍sẵn:

 • Người ⁣dùng có thể dễ dàng sử dụng ứng dụng Adayne để dịch văn bản một cách nhanh chóng và tiện lợi. ⁣Chỉ ⁢cần nhập ⁤văn bản vào không gian có sẵn, ứng dụng sẽ tự động đưa ra các tùy⁣ chọn⁢ dịch phù hợp. Dù bạn chỉ‌ cần‌ dịch một từ đơn giản hay một câu hoàn chỉnh, Adayne sẽ hiển thị định nghĩa và thông tin ‍liên quan trực tiếp trên màn hình ⁢của bạn.Nếu bạn ‍muốn⁢ dịch một câu, Adayne ​cung cấp các tùy chọn⁢ để đánh dấu câu đó, sao chép vào khay nhớ tạm, chia sẻ, toàn màn hình, bắt đầu ⁣cuộc trò chuyện và dịch ngược lại. Bạn cũng‍ có thể lưu câu vào‍ sổ từ vựng để tham khảo trong tương lai.Với tính⁣ năng máy ảnh, bạn có thể⁢ chụp ảnh ngay lập tức, quét ⁤tài liệu hoặc nhập hình ảnh từ thư viện hiện tại. Điều này rất hữu ích khi bạn cần đọc ⁢các bảng chỉ dẫn, thực đơn nhà hàng, thành ⁣phần,⁣ bảng ‍chỉ đường và ⁤các ​thông tin khác xung quanh bạn.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập từ ⁣hoặc câu bằng cách viết tay trên màn hình. Adayne cung cấp khoảng trống và tùy chọn xóa để bạn hoàn‍ thành​ câu trong quá trình viết tay. Công cụ này cho phép bạn tự do viết tay các từ và cụm ⁢từ trên màn hình điện⁤ thoại. ⁢Adayne sẽ học chữ⁣ viết tay của bạn và đưa‍ ra các tùy chọn⁢ dịch phù hợp nhất. ⁣Bản dịch phụ thuộc vào chữ viết⁢ tay của bạn,‌ nên đôi khi⁤ có thể ​có các tùy chọn khác nhau dựa trên viết tay không đẹp của bạn.

  Cuộc hội ‍thoại là‍ một‌ tính năng mạnh‌ mẽ của Adayne,​ cho phép bạn tự do ⁢nói các cụm từ cần dịch. Điều này giúp‍ tạo ra một ‌giao tiếp hai chiều và làm cho việc trò chuyện ‍trở nên dễ dàng ‍hơn bao giờ hết. Ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với một⁤ người ⁣nước ngoài và⁣ không thể nói bằng tiếng nước ngoài, cuộc trò chuyện của Adayne sẽ giúp bạn giao tiếp trực tiếp với‍ nhau.

  Ngoài ra, Adayne còn cung cấp tính ‍năng giọng nói, cho phép bạn nói từ cần⁣ dịch và nhận kết quả mong muốn trên màn hình.

  Lịch ⁣sử các​ bản dịch ⁢cũng được hiển thị trên màn hình chính và bạn có thể dễ dàng xem và xóa ⁢lịch sử này.

   

  Tự học ngôn ngữ mới‍ với Google Dịch

  Chào mừng đến với Adayne – nền tảng học ngôn ngữ trực tuyến hàng đầu! Tại đây, bạn có thể học ngôn ‍ngữ mới ​miễn phí và dễ dàng với sự trợ giúp của Google Dịch. ⁢Với chế độ hội thoại và​ khả năng tương tác thú vị, ​bạn sẽ có trải nghiệm‍ học tập thú ‌vị⁢ và hiệu quả.

  Tại sao nên chọn Google Dịch?

  Google⁢ Dịch không chỉ là một công cụ dịch ⁣thuật⁢ thông thường, mà còn​ là⁣ một trợ ⁣thủ đắc‍ lực trong việc học ngôn ​ngữ. Với khả năng dịch từ văn bản, giọng nói và ảnh sang hơn 100 ngôn ngữ, bạn có ⁤thể dễ⁣ dàng tiếp cận kiến thức và thông tin từ bất kỳ ‍nguồn nào.

  Tự học ngôn ngữ yêu thích của bạn

  Với Google‍ Dịch, bạn có thể tải xuống ngôn‌ ngữ ngoại tuyến hoặc bắt đầu học trực tuyến ngay từ bản dịch các từ đơn giản. Bạn có thể ⁣chọn học bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn ⁤yêu​ thích, từ tiếng‍ Tây Ban Nha, tiếng Trung cho đến thậm chí tiếng Ba Tư. Với sự linh hoạt và tiện lợi, việc học ngôn ngữ mới chưa bao giờ dễ dàng đến⁤ thế!

  Tận dụng chế độ⁢ hội thoại

  Bạn cũng có thể tận dụng chế độ hội thoại của Google Dịch để ‍nói chuyện với mọi người trong⁢ thời gian thực. Điều này ⁤giúp bạn rèn kỹ năng ngôn ngữ và tăng cường⁢ khả năng giao tiếp một cách⁤ tự tin và linh hoạt.

  Tải xuống và sử dụng ngôn ngữ ngoại tuyến

  Bạn không cần phải luôn luôn⁣ kết‌ nối internet để sử dụng Google Dịch. Bạn‍ có ⁢thể tải xuống bất ⁢kỳ ngôn ngữ‍ nào mà bạn muốn và sử dụng ⁢nó⁢ ngoại tuyến. ‍Điều này giúp bạn tiết kiệm ‌dữ liệu và tiện lợi ⁢hơn khi bạn⁣ không có kết nối internet.

  FAQ

  Tôi có thể học ngôn​ ngữ mới miễn phí với Google ‌Dịch không?

  Vâng, bạn ‍có thể hoàn toàn học ngôn ngữ mới miễn‌ phí với Google ⁢Dịch. Tất cả các tính năng và chức năng của ứng ⁢dụng đều được cung cấp miễn‍ phí cho người dùng.

  Tôi có ⁤thể ‌tải xuống ngôn ngữ ngoại ⁤tuyến để học không?

  Đúng vậy! Bạn có thể tải xuống bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn muốn​ và sử dụng ​nó ngoại tuyến. ‌Điều này giúp bạn tiết kiệm dữ liệu và tiện lợi hơn khi bạn không có kết nối​ internet.

  Google Dịch có hỗ trợ⁢ bao nhiêu ngôn ngữ?

  Google Dịch hỗ trợ ⁣hơn ⁢100 ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể dễ dàng chọn bất‍ kỳ ngôn ngữ nào mà bạn muốn học và sử dụng ​trên ứng dụng.

  Tôi có⁣ thể sử dụng Google ⁤Dịch trên điện thoại Android của mình không?

  Tất nhiên! Google⁤ Dịch là‍ một ứng⁤ dụng dễ sử ‌dụng và tương ⁢thích với điện thoại Android. ‌Bạn⁣ có thể ​tải xuống ứng dụng từ Google Play Store và bắt ​đầu học ngôn ngữ ⁢mới ngay ⁤lập tức.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   adayne.vn
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Shopping cart