Tham gia Hội Săn Sales Adayne.vn

Tải xuống APK Peel Smart Remote

Giới thiệu ⁣về ứng dụng Peel Smart Remote

Ứng dụng Peel Smart Remote được ‌thiết kế và phát triển bởi Peel Technologies và hỗ trợ hơn 400.000​ thiết bị khác nhau. Nếu thiết bị mong muốn của bạn không có trong danh​ sách, ⁢bạn có ​thể thêm nó vào ứng ‌dụng Peel Smart Remote chỉ⁢ trong vài phút mà không cần⁤ tìm kiếm từ ⁤xa.

Với sự tương thích với nhiều thiết⁢ bị, ​ứng dụng di động này có thể​ thay thế tất cả các thiết bị điện tử và điều khiển từ xa trong nhà của bạn. Bạn chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh của mình để điều khiển tất cả các thiết bị đó.

Ứng dụng Peel Smart Remote apk đặc‍ biệt⁢ hữu ích cho người dùng TV với ‍nhiều tính năng hấp dẫn.⁣ Bạn có thể tìm kiếm chương trình truyền hình yêu thích theo thể loại, xem mô tả chi tiết‌ về các tập và biết chính ‍xác thời gian và kênh phát sóng. Bạn cũng có thể xem ‍lịch truyền hình cho từng kênh ‌trên điện thoại thông ‍minh ‌mà không cần ​bật TV ‍lên.

Tính năng của Peel‍ Smart ⁣Remote cho Android

Ứng​ dụng Peel Smart Remote là một ứng dụng ‍đa tính năng dành cho các thiết bị Android, bao gồm:

 • Điều⁣ khiển từ xa đa ⁣năng – Peel Smart Remote hoạt động như một bộ điều khiển‌ từ xa đa năng cho tất cả các thiết​ bị điều khiển từ xa trong gia đình. Bạn có thể điều khiển các thiết bị đó ngay​ từ điện thoại⁢ thông minh.
 • Thiết lập dễ dàng ‌- Cài đặt ứng dụng Peel Smart Remote và thêm ‍các thiết bị mới ⁣rất đơn giản. Chỉ ‍cần chọn loại thiết bị, ‌nhà sản xuất và kiểu máy từ danh sách.
 • Dễ‍ sử dụng -‍ Sau khi thêm các thiết bị vào ứng dụng thành công, bạn có⁣ thể nhanh chóng sử ​dụng điều khiển từ xa đã lưu ⁢từ danh sách và điều ⁣khiển các thiết ‌bị mong muốn.
 • Nhắc nhở cho các chương trình yêu thích – Ứng dụng cho phép bạn đặt lịch nhắc cho các chương ⁢trình truyền‍ hình và phim yêu thích của mình để không bỏ‍ lỡ bất kỳ chương trình⁢ nào.
 • Dễ dàng ‌tìm các kênh yêu thích – Peel Smart Remote cho ​phép bạn tùy chỉnh và chuyển đổi giữa các ‍kênh truyền⁣ hình yêu thích chỉ bằng một lần chạm, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các⁢ kênh yêu thích của​ mình.
 • Hướng dẫn chương trình TV trực quan – Với Peel Smart Remote, bạn‍ có thể ‌tìm⁤ kiếm danh sách chương trình và hướng dẫn ‌chương trình mới nhất thông qua ứng dụng‌ được cá nhân hóa và đồng bộ hóa với thiết bị phát trực tuyến hoặc nhà cung cấp cáp của bạn.

Peel Smart ⁢Remote – Thay đổi trải nghiệm giải trí của bạn

Ứng dụng Peel Mi Remote mang đến trải ​nghiệm giải trí gia đình đột phá bằng cách kết hợp điều⁣ khiển từ xa đa⁤ năng và danh sách TV phát trực tiếp thành một ứng dụng dễ sử dụng. Đây là điều khiển từ​ xa và TV duy nhất mà bạn cần

DownloadPeel Smart ⁢Remote

Bạn muốn có một bộ điều khiển từ xa thông minh và đa năng ‍để điều khiển TV, hộp ⁢giải mã tín hiệu số, hệ thống⁣ giải⁤ trí gia đình⁢ và các thiết bị ⁤điện tử khác bằng điện thoại thông minh của ‍mình? Hãy tải xuống APK Peel Smart Remote cho ‌thiết bị điện thoại / máy tính bảng Android của ‌bạn⁣ và‌ biến nó thành điều khiển từ xa chung của bạn.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   adayne.vn
   Logo
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Previous
   Next
   Shopping cart